Borde klassråden bestå av 3/4 killar? För skolan ska väl spegla verkligheten…

För att våra barn ska få vara med och påverka och ta beslut tillsammans så har vi ju klassråd och skolråd i våra skolor. För att det ska bli verklighetstroget så har man nu beslutat att våra skolklasser ska få rösta fram 3 killar och 1 tjej till klassrådet. Tillsammans får man sedan sedan rösta fram 3 killar och 1 tjej till skolrådet. Sen utses sen en kille till ordförande för att allt annat är ju inte verklighetstroget. Man har också tagit beslut att rastvakter, skolmatsalsvakter och andra roller där barnen ska lära sig en form av chefsroll ska besättas med 2/3 killar.

Självklart har ingen fattat detta beslut. För det vore ju helknasigt och våra starka små tjejer och killar skulle ju undra varför. 10/15 år senare när de är ute i arbetslivet är det inte lika många som undrar varför!

  • Vi har 36,5 procent kvinliga chefer i vårt land
  • Av Sveriges VDár är 12 procent kvinnor, av börsbolag är procenten 2,4%
  • Våra kvinnliga chefer tjänar 1800 kronor mindre i månaden
  • I våra ledningar/styrelser är 26 procent kvinnor(10 % till faller bort i börbolagen)
  • I vart fjärde företag finns ingen kvinna i ledningsgruppen

Och i mitt yrkesområde så har bara 2 % av sveriges företag en kvinnlig IT-chef

Vi måste också komma ihåg att det handlar om något så mycket större än hur det ser ut här och vem som har mest makt på Ikea. Det handlar om vad det gör med världens kvinnor och män att vår värld styrs av män. Men det stora börjar i det lilla, det lilla som i vart makten i Sveriges företag ligger!

Klippt från Sidas hemsida
Vi vet att jämställdhet ökar den ekonomiska tillväxten bland fattiga människor. Men att häva fattigdom handlar inte bara om bättre ekonomi. Det handlar minst lika mycket om makt över sitt eget liv, frihet från fördomar och förtryck.

cropped-20140222-190357.jpg

Vill vill vill inte att mina älskade små döttrar ska komma ur dagis/skolbubblan och in i dagens  jobb-verklighet. Kan vi inte bara hjälpas åt att ändra detta! Kan inte ”bara” våra lednings/styrelsegrupper lyssna på all forskning som säger att de blir effektivare om de ”vågar” lyfta in kvinnor! Snälla makthavare våga anställ en enda kvinnlig högt uppsatt chef. Ni gör inte bara gott åt ert bolag utan åt världsekonomin och det är inte illa att kunna berätta för era barnbarn 😉

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *